Daty

Kalendarz dat

1534

  • 15.8

    Powstanie zakonu jezuitów: w Paryżu Ignacy Loyola wraz z grupą towarzyszy studiujących na Sorbonie złożył ślub ubóstwa i czystości, zobowiązując się do ewangelizacji Ziemi Świętej; Towarzystwo Jezusowe zatwierdził w 1540 r. papież Paweł III.

  • 13.10

    Kardynał-biskup Ostii, Alessandro Farnese, wybrany został papieżem, przyjmując imię Pawła III (1534-1549); w czasie swojego pontyfikatu zreorganizował pracę inkwizycji, powołując w 1542 r. rzymski urząd centralny, nazywany Świętym Oficjum; w 1545 r. otworzył sobór powszechny w Trydencie.

  • 4.12

    Wojska tureckie sułtana Sulejmana Wspaniałego zdobyły Bagdad.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL