Daty

Kalendarz dat

1667

 • 30.1

  W Andruszowie podpisany został polsko-rosyjski traktat rozejmowy, w którym dokonano podziału Ukrainy, na część polską - leżącą na prawym brzegu Dniepru i rosyjską - lewobrzeżną.

 • 31.1

  Jerzy Sebastian Lubomirski. Źródło: Wikimedia Commons

  We Wrocławiu zmarł książę Jerzy Sebastian Lubomirski, marszałek wielki koronny, hetman polny koronny, przywódca rokoszu.

 • 27.2

  Marcello Bacciarelli - Portret Stanisława Rewery Potockiego. Fot. Zamek Królewski w Warszawie. Źródło: Wikimedia Commons

  W Podhajcach zmarł Stanisław Rewera Potocki, hetman wielki koronny, regalista, przeciwnik rokoszu Lubomirskiego.

 • 10.5

  Ludwika Maria Gonzaga. Źródło: Wikimedia Commons

  W Warszawie zmarła Ludwika Maria Gonzaga, polska królowa; w 1646 r. poślubiła Władysława IV Wazę; po jego śmierci w 1649 r. wyszła za mąż za jego brata - Jana II Kazimierza Wazę.

 • 6.10

  Jan III Sobieski. Źródło: CBN Polona

  Bitwa pod Podhajcami: 10-tysięczna armia polska pod dowództwem hetmana Jana Sobieskiego powstrzymała w niej dwukrotnie liczniejsze oddziały kozacko-tatarskie.

 • 16.10

  Portret króla Jana III Sobieskiego. Źródło: BN Polona

  Po bitwie pod Podhajcami, w której hetman Jan Sobieski odpierał ataki armii kozacko-tatarskiej, podpisany został pokój pomiędzy Tatarami a Rzeczpospolitą.

 • 2.11

  W Paryżu urodził się Jakub Ludwik Sobieski, syn Jana Sobieskiego i Marii Kazimiery d’Arquien, książę oławski, starosta pucki.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL