Daty

Kalendarz dat

1850

 • 6.1

  W Starej Wargawie koło Kutna urodził się Witold Zglenicki, geolog, inżynier; od 1891 r. prowadził badania w Baku, gdzie m.in. jako pierwszy zaprojektował metodę wydobycia ropy naftowej ze złóż podmorskich; większość swojego majątku – pól naftowych w Azerbejdżanie – zapisał nauce polskiej.

 • 6.1

  W Bieleżyńcach na Wołyniu urodził się Adam Krechowiecki, pisarz, krytyk literacki, redaktor lwowskiego „Przewodnika Naukowego i Literackiego”.

 • 9.1

  W Kamienicy zmarł Jan Kanty Andrusikiewicz, nauczyciel ludowy, organista, jeden z przywódców antyaustriackiego powstania chochołowskiego w 1846 roku.

 • 14.1

  W Warszawie urodził się Jan Reszke, śpiewak operowy, gwiazda Metropolitan Opera.

 • 21.1

  Józef Ostrowski. Fot. NAC

  W Maluszynie koło Radomska urodził się Józef Ostrowski, ziemianin, członek Stronnictwa Polityki Realnej; poseł do rosyjskiej Dumy (1906–1910); w latach 1917–1918 w składzie Rady Regencyjnej.

 • 30.1

  Aleksander Gierymski – autoportret. Źródło: CBN Polona

  W Warszawie urodził się Aleksander Gierymski, malarz, przedstawiciel realizmu i prekursor impresjonizmu w Polsce; twórca m.in. „Żydówki z pomarańczami”, „Święta trąbek”, „Trumny chłopskiej”.

 • 23.2

  W Warszawie urodził się Julian Ochorowicz, psycholog, filozof, fotografik i wynalazca.

 • 12.4

  Franciszek Józef I, cesarz Austrii i król Węgier. Fot. NAC

  Ogłoszono decyzję cesarza Franciszka Józefa I o budowie Twierdzy Kraków.

 • 17.4

  W Popniu w powiecie brzezińskim zmarł gen. Jan Krukowiecki, uczestnik wojen napoleońskich, prezes Rządu Narodowego w czasie Powstania Listopadowego.

 • 27.4

  W Greifswald urodził się gen. Hans Hartwig von Beseler, w latach 1915-1918 niemiecki generalny gubernator warszawski; zwierzchnik Polskiej Siły Zbrojnej (Polnische Wehrmacht).

 • 24.5

  W Warszawie zmarł Michał Gedeon Radziwiłł, generał, uczestnik Powstania Kościuszkowskiego i wojen napoleońskich; senator Królestwa Polskiego; w czasie Powstania Listopadowego członek Rady Najwyższej Narodowej i wódz naczelny polskiej armii (luty-marzec 1831).

 • 18.7

  W Krakowie wybuchł ogromny pożar, który strawił niemal połowę miasta.

 • 4.8

  Gen. Ignacy Prądzyński. Grafika z poł. XIX wieku. Źródło: CBN Polona

  Na wyspie Helgoland zmarł Ignacy Prądzyński, generał, uczestnik kampanii napoleońskich 1809 i 1812 r.; w czasie Powstania Listopadowego szef sztabu armii polskiej; autor projektu budowy Kanału Augustowskiego.

 • 21.8

  W Dusocinie koło Grudziądza urodził się Ludwik Rydygier, lekarz, chirurg, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Lwowskiego, generał WP; autor „Podręcznika chirurgii szczegółowej”.

 • 9.9

  Do Unii przyjęta została Kalifornia jako 31 stan.

 • 10.12

  Gen. Józef Bem. Źródło: CBN Polona

  W Aleppo w Syrii zmarł Józef Bem, uczestnik wojny 1812-1813 i Powstania Listopadowego. W czasie Wiosny Ludów dowódca rewolucyjnego Wiednia. Podczas powstania węgierskiego (1848-1849) stał na czele wojsk w Siedmiogrodzie, a następnie był naczelnym wodzem armii węgierskiej. Po upadku powstania służył w armii tureckiej jako Murat Pasza.

 • 30.12

  W Krakowie otwarto most Franciszka Józefa I zwany Mostem Podgórskim. Zbudowany na kamiennych filarach drewniany most łączył Kraków z położoną na drugim brzegu Wisły miejscowością Podgórze.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL