Daty

Kalendarz historyczny

11.8

 • 1947 / 73 LATA TEMU

  Płk Franciszek Niepokólczycki zeznaje przed sądem. Fot. PAP/CAF

  W Krakowie rozpoczął się proces władz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN); głównymi oskarżonymi byli płk Franciszek Niepokólczycki oraz krakowscy działacze PSL – Stanisław Mierzwa i Karol Buczek. Zapadło osiem wyroków śmierci.

 • 1892 / 128 LAT TEMU

  Gen. Władysław Anders. Fot. NAC

  W Błoniu koło Kutna urodził się Władysław Anders, generał WP, organizator i dowódca Armii Polskiej w ZSRS, legendarny dowódca 2 Korpusu Polskiego; od lutego do maja 1945 r. pełniący obowiązki Naczelnego Wodza.

 • 1987 / 33 LATA TEMU

  W Warszawie zmarł Zenobiusz Strzelecki, scenograf, teoretyk teatru, pedagog. 

 • 1972 / 48 LAT TEMU

  Józef Lange. Fot. NAC

  W Warszawie zmarł Józef Lange, kolarz, członek drużyny torowej, która zajmując drugie miejsce na igrzyskach olimpijskich w Paryżu w 1924 r. zdobyła dla Polski pierwszy medal olimpijski. 

 • 1960 / 60 LAT TEMU

  Czad ogłosił niepodległość.

 • 1945 / 75 LAT TEMU

  Stefan Jaracz. Fot. NAC

  W Otwocku zmarł Stefan Jaracz, aktor, reżyser; wystąpił m.in. w filmach „Księżna Łowicka” i „Jego wielka miłość”; w latach 30. dyrektor warszawskiego Teatru Ateneum.

 • 1944 / 76 LAT TEMU

  Płk Antoni Szacki. Źródło: IPN

  Na Kielecczyźnie pod dowództwem kpt. Antoniego Dąbrowskiego-Szackiego „Bohuna” powstała Brygada Świętokrzyska NSZ.

 • 1944 / 76 LAT TEMU

  Powstanie Warszawskie: powstańcy opuścili Redutę Wawelską na Ochocie. Opanowanie Woli przez oddziały niemieckie. Odwrót Zgrupowania „Radosław” w kierunku Starego Miasta.

 • 1943 / 77 LAT TEMU

  W Biłgoraju urodził się Stefan Szmidt, aktor.

 • 1942 / 78 LAT TEMU

  Zofia Kossak-Szczucka. Fot. NAC

  Po rozpoczęciu przez Niemców likwidacji warszawskiego getta w podziemnym kolportażu ukazała się broszura Zofii Kossak-Szczuckiej pt. „Protest”. Jej autorka pisała: „W ghetcie warszawskim, za murem odcinającym od świata, kilkaset tysięcy skazańców czeka na śmierć.(...) Kto milczy w obliczu mordu - staje się wspólnikiem mordercy. Kto nie potępia - ten przyzwala. Zabieramy przeto głos my, katolicy-Polacy".

 • 1937 / 83 LATA TEMU

  Nikołaj Jeżow Fot. Wikimedia Commons

  Szef NKWD Nikołaj Jeżow wydał rozkaz numer 00485 nakazujący „całkowitą likwidację polskich siatek szpiegowskich”. Podczas tzw. operacji polskiej NKWD w latach 1937-38 w ZSRS zamordowano ponad 100 tys. Polaków.

 • 1933 / 87 LAT TEMU

  Jerzy Grotowski. Fot. PAP/A. Hawałej

  W Rzeszowie urodził się Jerzy Grotowski, reżyser i teoretyk teatru, reformator sztuki aktorskiej, pedagog, założyciel i kierownik Teatru Laboratorium.

 • 1920 / 100 LAT TEMU

  Krzyż Walecznych z 1920 r. Źródło: Wikimedia Commons

  Wojna polsko-bolszewicka: Rada Obrony Państwa ustanowiła Krzyż Walecznych.

 • 1920 / 100 LAT TEMU

  Patrol Armii Czerwonej w okolicach Warszawy. 08.1920. Źródło: CAW

  Wojna polsko-bolszewicka: wojska sowieckie dotarły do Wisły.

 • 1898 / 122 LATA TEMU

  Portret Karoliny Lanckorońskiej z wystawy podarowanych przez nią obrazów na Wawelu. Fot. PAP/J. Bednarczyk

  W Buchberg w Austrii urodziła się Karolina Lanckorońska, historyk sztuki; po wybuchu II wojny światowej w ZWZ-AK, w 1942 r. aresztowana przez gestapo i wywieziona do niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrueck; współzałożycielka Polskiego Instytutu Historycznego w Rzymie; współorganizatorka Fundacji im. Lanckorońskich.

 • 1887 / 133 LATA TEMU

   W Warszawie urodził się Stefan Stanisław Jackowski, rzeźbiarz, autor m.in. pomnika Jana Kilińskiego w Warszawie.

 • 1807 / 213 LAT TEMU

  W Warszawie zmarł Szymon Bogumił Zug, architekt, projektant ogrodów.

 • 1622 / 398 LAT TEMU

  W Mitawie zawarty został rozejm polsko-szwedzki, pozostawiający w rękach Szwedów Inflanty. 

 • 1579 / 441 LAT TEMU

  Król Stefan Batory – obraz Marcina Kobera, 1583 r. Fot. PAP/Reprodukcja

  Wojska króla Stefana Batorego rozpoczęły oblężenie Połocka.

 • 1494 / 526 LAT TEMU

  W Brugii zmarł Hans Memling, urodzony w Nadrenii malarz, autor tryptyku „Sąd Ostateczny”, znajdującego się obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku.

 • 1264 / 756 LAT TEMU

  Papież Urban IV bullą „Transiturus" ustanowił święto Bożego Ciała dla całego Kościoła.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL