Daty

Kalendarz historyczny

12.8

 • 1944 / 75 LAT TEMU

  Ppor. Tomasz Chmieliński. Fot. NAC

  W Krakowie w wieku 99 lat zmarł jeden z ostatnich powstańców styczniowych ppor. Tomasz Chmieliński.

 • 1914 / 105 LAT TEMU

  Sztab oficerów legionowych z komendantem Józefem Piłsudskim. Od lewej stoją: Ignacy Boerner, Sulistrowski, Aleksander Litwinowicz, dowódca patrolu sanitarnego I Kompanii Kadrowej Władysław Stryjeński, Michał Sokolnicki, NN, Kazimierz Sosnkowski, Michał Fuksiewicz, Józef Piłsudski, Michał Sawicki, Władysław Belina-Prażmowski, Mieczysław Trojanowski, Wacław Stachiewicz, Walery Sławek, Horoszkiewicz, Gustaw Daniłowski. Kielce, 08.1914. Źródło: CBN Polona

  I wojna światowa: oddziały I Kompanii Kadrowej wkroczyły do Kielc.

 • 2008 / 11 LAT TEMU

  Halina Wyrodek. Fot. PAP/J. Bednarczyk

  W Krakowie zmarła Halina Wyrodek, aktorka, piosenkarka, gwiazda „Piwnicy pod Baranami”.

 • 2005 / 14 LAT TEMU

  Premiera filmu „Skazany na bluesa” w reżyserii Jana Kidawy-Błońskiego.

 • 1976 / 43 LATA TEMU

  Władze PRL wprowadziły kartki na cukier. Posiadacze tzw. biletów towarowych mieli prawo do zakupu określonej ilości cukru po dotychczasowych cenach (10,50 zł za kg), pozostała część cukru była dostępna w sprzedaży po cenach komercyjnych (26 zł za kg).

 • 1971 / 48 LAT TEMU

  Rząd podjął decyzję o budowie elektrowni jądrowej. Jej uruchomienie miało nastąpić na początku lat osiemdziesiątych.

 • 1970 / 49 LAT TEMU

  W Moskwie podpisano traktat o normalizacji stosunków pomiędzy Związkiem Sowieckim a Republiką Federalną Niemiec; obie strony zobowiązały się w nim do „nieograniczonego poszanowania integralności terytorialnej wszystkich państw w Europie w ich obecnych granicach”.

 • 1968 / 51 LAT TEMU

  Bolesław Romanowski. Fot. PAP/CAF

  W Gdańsku zmarł Bolesław Romanowski, komandor, dowódca walczących w II wojnie światowej polskich okrętów podwodnych „Jastrząb” i „Dzik”.

 • 1964 / 55 LAT TEMU

  Edward Ochab został przewodniczącym Rady Państwa PRL.

 • 1957 / 62 LATA TEMU

  Łódzkie tramwaje. Lata 40. Fot. PAP/CAF/Z. Raplewski

  W Łodzi wybuchł strajk tramwajarzy, spacyfikowany po trzech dniach przez milicję. 

 • 1956 / 63 LATA TEMU

  Artur Barciś. Fot. PAP/T. Gzell

  W Kokawie w pow. częstochowskim urodził się Artur Barciś, aktor, reżyser, przez wiele lat związany z warszawskim Teatrem Ateneum; znany m.in. z ról w serialach „Miodowe lata”, „Ranczo” i „Doręczyciel”, wystąpił w filmach „Znachor”, „Kramarz”, „Braciszek”, a także w cyklu „Dekalog” Krzysztofa Kieślowskiego. 

 • 1949 / 70 LAT TEMU

  W Genewie podpisano konwencje: o ochronie osób cywilnych podczas wojny; o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych; o traktowaniu jeńców wojennych oraz o polepszeniu losu rannych, chorych i rozbitków sił zbrojnych na morzu.

 • 1944 / 75 LAT TEMU

  Powstanie Warszawskie: Niemcy odbili z rąk polskich gmachy Dyrekcji Wodociągów i Kanalizacji, Starostwa Grodzkiego Śródmiejsko-Warszawskiego, a także Wojskowy Instytut Geograficzny, Miejski Instytut Higieny i Dom Turystyczny.

 • 1943 / 76 LAT TEMU

  Emil August Fieldorf - szef Kedywu KG AK. Fot. NAC

  W Warszawie specjalny oddział „Osa-Kosa” Kedywu KG AK zaatakował przy pl. Zamkowym transport pieniędzy wywożonych z Banku Emisyjnego; w wyniku przeprowadzonej akcji zdobyto około 106 milionów złotych oraz nieznaną ilość marek niemieckich.

 • 1942 / 77 LAT TEMU

  Uczestnicy zjazdu kół harcerskich z okresu zaborów na czele z wiceprzewodniczącym ZHP ks. Janem Mauersbergerem w drodze do Belwederu. Warszawa, 1937 r. Fot. NAC

  W Konstancinie zmarł ksiądz ppłk dr Jan Mauersberger, współorganizator skautingu, harcmistrz Rzeczypospolitej, kapelan ZHP; w czasie II wojny światowej przewodniczący Szarych Szeregów.

 • 1942 / 77 LAT TEMU

  W Jasienicy Rosielnej koło Krosna Niemcy rozstrzelali 624 Żydów.

 • 1941 / 78 LAT TEMU

  Winston Churchill i Franklin D. Roosevelt podpisali na pokładzie brytyjskiego pancernika „Prince of Wales” tzw. Kartę Atlantycką.

 • 1941 / 78 LAT TEMU

  Dekret Prezydium Rady Najwyższej ZSRS o amnestii dla obywateli polskich przebywających w sowieckich łagrach.

 • 1928 / 91 LAT TEMU

  Halina Konopacka-Matuszewska. Fot. NAC

  W Amsterdamie zakończyły się IX Letnie Igrzyska Olimpijskie, w czasie których Halina Konopacka wygrała konkurs rzutu dyskiem, zdobywając pierwszy złoty medal olimpijski dla Polski.

 • 1922 / 97 LAT TEMU

  Leopold Unger. Fot. PAP/CAF/A. Rybczyński

  We Lwowie urodził się Leopold Unger, dziennikarz, publicysta; korespondent „Życia Warszawy” i Polskiej Agencji Prasowej; od 1969 r. na emigracji w Belgii, gdzie pod pseudonimem „Pol Mathil” pisał w „Le Soir”, stały współpracownik paryskiej „Kultury”, pracujący również dla Radia Wolna Europa, sekcji polskiej radia BBC oraz „International Herald Tribune”; felietonista „Gazety Wyborczej”.

 • 1920 / 99 LAT TEMU

  Józef Piłsudski. Fot. PAP/CAF

  Wojna polsko-bolszewicka: Józef Piłsudski z Warszawy wyruszył do frontowej kwatery w Puławach, gdzie objął dowództwo nad formowaną grupą uderzeniową.

 • 1920 / 99 LAT TEMU

  Obrońcy Płocka w czasie budowy umocnień. 08.1920. Źródło: CAW

  Wojna polsko-bolszewicka: Armia Czerwona rozpoczęła ofensywę na przedmieścia Warszawy. Od północy wojska sowieckie nacierały na Płock, Toruń i Włocławek.

 • 1914 / 105 LAT TEMU

  I wojna światowa: Francja i Wielka Brytania wypowiedziały wojnę Austro-Węgrom.

 • 1910 / 109 LAT TEMU

  Lena Żelichowska. Fot. NAC

  W Warszawie urodziła się Lena Żelichowska, aktorka, tancerka, śpiewaczka; wystąpiła w filmach „Czarna perła”, „Jego wielka miłość”, „O czym marzą kobiety”, „Sygnały” i „Żołnierz królowej Madagaskaru”.

 • 1902 / 117 LAT TEMU

   Antoni Kocjan. Źródło: Wikimedia Commons

  We wsi Skalskie koło Olkusza urodził się Antoni Kocjan, konstruktor lotniczy, pilot; w czasie II wojny światowej w wywiadzie lotniczym ZWZ-AK; aresztowany i rozstrzelany przez Niemców w więzieniu na Pawiaku w 1944 r.

 • 1831 / 188 LAT TEMU

  Powstanie Listopadowe: gen. Henryk Dembiński mianowany został przez Radę Wojenną naczelnym wodzem, zastąpił na tym stanowisku gen. Jana Skrzyneckiego.

 • 1794 / 225 LAT TEMU

  Prymas Michał Poniatowski. Źródło: CBN Polona

  W Warszawie zmarł książę Michał Poniatowski, arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski od 1785 r.

 • 1794 / 225 LAT TEMU

  Insurekcja Kościuszkowska: wojska rosyjskie zdobyły Wilno.

 • 1759 / 260 LAT TEMU

  Wojna siedmioletnia: Armie rosyjska i austriacka pokonały wojska pruskie w bitwie pod Kunowicami (niem. Kunersdorf); straty austriacko-rosyjskie - około 16 tys. zabitych i rannych; pruskie – 20 tys. ofiar.

 • 1676 / 343 LATA TEMU

  Zmarł Gabriel Krasiński, kasztelan płocki, uczestnik wojen kozackich i walk ze Szwedami w okresie „potopu”, które opisał w rękopiśmiennej kronice wierszowanej z lat 1655-1669 – „Taniec Rzeczypospolitej Polskiej”.

 • 1654 / 365 LAT TEMU

  Armia litewska dowodzona przez hetmana Janusza Radziwiłła zwyciężyła Rosjan w bitwie pod Szkłowem.

 • 1399 / 620 LAT TEMU

  W bitwie nad Worsklą wojska litewsko-ruskie księcia Witolda, wspierane przez oddziały polskie, krzyżackie, a także chana Tochtamysza, zostały pokonane przez tatarską armię władcy Złotej Ordy – chana Timur-Kutłuka.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL