Daty

Kalendarz historyczny

23.7

 • 1944 / 76 LAT TEMU

  Teren b. niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Fot. PAP/Archiwum

  Armia Czerwona zajęła niemiecki obóz koncentracyjny na Majdanku, wyzwalając około tysiąca więźniów.

 • 1944 / 76 LAT TEMU

  Oddziały Armii Krajowej, współdziałając z Armią Czerwoną, rozpoczęły walkę o Lwów.

 • 2006 / 14 LAT TEMU

  Ewa Sałacka. Fot. PAP/S.Kraszewski

  Zmarła Ewa Sałacka, aktorka teatralna i filmowa.

   

 • 1983 / 37 LAT TEMU

  Jerzy Kukuczka i Wojciech Kurtyka jako pierwsi Polacy zdobyli szczyt Gaszerbrum I (8068 m n.p.m.), leżący w paśmie Karakorum - gór na pograniczu Indii, Pakistanu i Chin. 

 • 1980 / 40 LAT TEMU

  W większości lubelskich zakładów zakończyły się strajki.

 • 1978 / 42 LATA TEMU

  Jerzy Duszyński. Fot. PAP/CAF/W. Rozmysłowicz

  W Warszawie zmarł Jerzy Duszyński, aktor, odtwórca głównych ról w pierwszych polskich filmach powojennych: „Zakazane piosenki”, „Dwie godziny”, „Skarb”; aktor teatrów warszawskich.

 • 1960 / 60 LAT TEMU

  Występ zespołu „Czerwono-Czarni”. 1964 r. Fot. PAP/CAF/J. Tymiński

  W gdańskim klubie „Czarny Kot” zadebiutował zespół Czerwono-Czarni, jedna z pierwszych polskich grup big-beatowych.

 • 1953 / 67 LAT TEMU

  W Otwocku urodził się Kamil Sipowicz, filozof, publicysta, poeta, rzeźbiarz, malarz.

 • 1951 / 69 LAT TEMU

  Juergen Stroop. Fot. PAP/CAF/S. Dąbrowiecki

  W Warszawie zakończył się proces Juergena Stroopa, niemieckiego zbrodniarza wojennego, kierującego likwidacją getta w Warszawie. W akcie oskarżenia zarzucono mu również zarządzenie rozstrzelania stu Polaków 16 lipca 1943 r. oraz udział w masowych zabójstwach i prześladowaniach ludności polskiej na terenie tzw. "Warthegau". Stroop skazany został na karę śmierci.

 • 1951 / 69 LAT TEMU

  Kard. Adam Stefan Sapieha. Fot. NAC

  W Krakowie zmarł kardynał Adam Sapieha, metropolita krakowski, senator II Rzeczpospolitej, duchowy przywódca Kościoła katolickiego w Polsce w czasie II wojny światowej i pierwszych latach Polski Ludowej; ze względu na postawę moralno-polityczną, nazywany „księciem niezłomnym”.

 • 1944 / 76 LAT TEMU

  Współpracujący z Niemcami Ukraiński Legion Samoobrony dokonał pacyfikacji polskiej wsi Chłaniów i przyległych miejscowości w pow. krasnostawskim; w masakrze zginęło ponad 40 osób.

 • 1944 / 76 LAT TEMU

  W Chełmie Lubelskim ukazał się pierwszy numer dziennika PKWN "Rzeczpospolita", pod redakcją Jerzego Borejszy.

 • 1942 / 78 LAT TEMU

  Pomnik-mauzoleum na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Treblince. Fot. PAP/P. Piątkowski

  Początek funkcjonowania niemieckiego obozu zagłady w Treblince. Do sierpnia 1943 r. zgładzono w nim około 870 tys. Żydów.

 • 1942 / 78 LAT TEMU

  Adam Czerniaków. Źródło: Wikimedia Commons

  Adam Czerniaków, przewodniczący Judenratu w warszawskim getcie, popełnił samobójstwo.

 • 1936 / 84 LATA TEMU

  Grażyna Staniszewska. Fot. PAP/CAF/Reprodukcja

  W Łodzi urodziła się Grażyna Staniszewska, aktorka, znana z filmów „Zamach”, „Krzyż Walecznych”, odtwórczyni roli Danusi Jurandówny w „Krzyżakach”, Aleksandra Forda.

 • 1935 / 85 LAT TEMU

  W Krakowie urodził się Władysław Serczyk, historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek PAN, specjalista w dziedzinie historii Rosji i Ukrainy.

 • 1920 / 100 LAT TEMU

  Dowódca sowieckiego Frontu Południowo-Zachodniego Aleksandr Jegorow. Źródło: Wikimedia Commons

  Wojna polsko-bolszewicka: Rozkaz głównodowodzącego Armii Czerwonej Siergieja Kamieniewa: Front Zachodni pod dowództwem Michaiła Tuchaczewskiego uderzać ma na Warszawę, natomiast Front Południowo-Zachodni dowodzony przez Aleksandra Jegorowa ma atakować Lwów.

 • 1920 / 100 LAT TEMU

  Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski (Polrewkom); początek sierpnia 1920 r. W centrum Feliks Dzierżyński, Julian Marchlewski i Feliks Kon. Źródło: Wikimedia Commons

  W Smoleńsku bolszewicy powołali Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski (Polrewkom).

 • 1914 / 106 LAT TEMU

  W Droniowicach k. Lublińca urodził się Adolf Dygacz, etnograf, folklorysta, badacz dziedzictwa kulturowego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

 • 1914 / 106 LAT TEMU

  Austro-Węgry wystosowały wobec Serbii ultimatum z żądaniem m.in. dopuszczenia cesarsko-królewskich organów ścigania do śledztwa na terenie Serbii ws. zabójstwa arcyksięcia Franciszka Ferdynanda; niespełnienie tego warunku doprowadziło 28 lipca do wypowiedzenia Serbii przez Austro-Węgry wojny, która przekształciła się w konflikt światowy.

 • 1909 / 111 LAT TEMU

  W Warszawie zmarł Zygmunt Noskowski, kompozytor, dyrygent, pedagog, krytyk muzyczny.

 • 1886 / 134 LATA TEMU

  W Sosnowcu urodził się Władysław Szafer, botanik, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • 1842 / 178 LAT TEMU

  Henryk Jordan. Fot. NAC

  W Przemyślu urodził się Henryk Jordan, lekarz, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, pionier wychowania fizycznego na ziemiach polskich; w 1888 r. założył w Krakowie pierwszy w Polsce park gier i zabaw ruchowych dla dzieci i młodzieży.

 • 1829 / 191 LAT TEMU

  Wojciech Bogusławski. Źródło: CBN Polona

  W Warszawie zmarł Wojciech Bogusławski, aktor, dramatopisarz, reżyser, twórca polskiego teatru narodowego.

 • 1817 / 203 LATA TEMU

  Książę Józef Poniatowski. Źródło: CBN Polona

  W krypcie św. Leonarda w Katedrze na Wawelu pochowano księcia Józefa Poniatowskiego.

 • 1792 / 228 LAT TEMU

  Stanisław August Poniatowski. Źródło: Wikimedia Commons

  Wojna polsko-rosyjska: król Stanisław August Poniatowski zgłosił akces do konfederacji targowickiej; przedstawił rosyjskie ultimatum na naradzie Straży Praw zwołanej na Zamku Królewskim; za jego przyjęciem opowiedziała się większość zebranych. Po uzyskaniu zapewnienia o zachowaniu przez Rosję integralności terytorialnej Rzeczypospolitej, mając nadzieję na uratowanie przynajmniej części reform Sejmu Czteroletniego, król zdecydował o zakończeniu działań zbrojnych w wojnie z Rosją.

 • 1422 / 598 LAT TEMU

  W Czerwińsku nad Wisłą król Władysław II Jagiełło nadał szlachcie polskiej przywilej, który m.in. zabraniał królowi konfiskowania majątków szlacheckich bez wyroku sądowego; przywilej ten nie pozwalał również na łączenie w jednym ręku urzędów starosty i sędziego. 

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL