Daty

Kalendarz historyczny

28.5

 • 1999 / 21 LAT TEMU

  Jan Lebenstein. Fot. PAP/CAF/A. Hawałej

  W Krakowie zmarł Jan Lebenstein, malarz, grafik.

 • 1981 / 39 LAT TEMU

  Prymas Stefan Wyszyński. Fot. PAP/L. Zielaskowski

  W Warszawie zmarł kardynał Stefan Wyszyński, kapelan Powstania Warszawskiego, biskup lubelski, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski, od 1948 r. prymas Polski, nazwany Prymasem Tysiąclecia.

 • 2013 / 7 LAT TEMU

  W Moskwie zmarł Wiktor Kulikow, w latach 1971-1977 szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRS i I wiceminister obrony ZSRS; Od 1977 do 1989 r. głównodowodzący Wojsk Państw - Stron Układu Warszawskiego w randze I wiceministra obrony ZSRS; w latach 1989-1992 generalny inspektor Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej.

 • 2008 / 12 LAT TEMU

  Lechosław Goździk. Fot. PAP/J.Turczyk

  W Świnoujściu zmarł Lechosław Goździk, przywódca strajków w warszawskiej FSO w 1956 r.

 • 2006 / 14 LAT TEMU

  Papież Benedykt XVI podczas wizyty w byłym niemieckim obozie zagłady Auschwitz. 28.05.2006. Fot. PAP/A. Grygiel

  Papież Benedykt XVI odprawił mszę na krakowskich Błoniach, a następnie udał się do byłego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz.

 • 2002 / 18 LAT TEMU

  Edward Wende. Fot. PAP/CAF/T. Zagoździński

  W Warszawie zmarł Edward Wende, adwokat, obrońca w procesach politycznych, oskarżyciel posiłkowy w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki. Senator, poseł, członek Trybunału Stanu. 

 • 1993 / 27 LAT TEMU

  Sejm przegłosował wotum nieufności dla rządu Hanny Suchockiej.

 • 1992 / 28 LAT TEMU

  Antoni Macierewicz, minister spraw wewnętrznych. 1992. Fot. PAP/J. Stachowicz

  Sejm przyjął uchwałę lustracyjną, zobowiązującą ministra spraw wewnętrznych do podania do 6 czerwca 1992 r. "pełnej informacji na temat urzędników państwowych od szczebla wojewody wzwyż, a także senatorów i posłów; do 2 miesięcy - sędziów, prokuratorów i adwokatów oraz do 6 miesięcy - radnych gmin i członków zarządów gmin - będących współpracownikami UB i SB w latach 1945-1990". 

 • 1991 / 29 LAT TEMU

  Konrad Nałęcki. Fot. PAP/CAF/W. Rozmysłowicz

  W Warszawie zmarł Konrad Nałęcki, reżyser, twórca m.in. serialu "Czterej pancerni i pies".

 • 1987 / 33 LATA TEMU

  Na Placu Czerwonym w Moskwie wylądował sportowym samolotem 19-letni niemiecki pilot Mathias Rust, kompromitując tym samym obronę przeciwlotniczą ZSRS i cały sowiecki system.

 • 1983 / 37 LAT TEMU

  Zdzisław Najder. Fot. PAP/J. Kamiński

  Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego zaocznie skazał oskarżonego o szpiegostwo Zdzisława Najdera na karę śmierci oraz kary dodatkowe: pozbawienia praw publicznych na zawsze i konfiskatę mienia w całości. 

 • 1975 / 45 LAT TEMU

  Sejm uchwalił ustawę o nowym podziale administracyjnym kraju; zlikwidowane zostały powiaty, liczba województw wzrosła z 17 do 49.

 • 1974 / 46 LAT TEMU

  Premiera filmu "Nie ma mocnych" w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego.

 • 1964 / 56 LAT TEMU

  W Jerozolimie powołano Organizację Wyzwolenia Palestyny (OWP).

 • 1944 / 76 LAT TEMU

  W Buffalo w USA rozpoczęło się spotkanie polskich działaczy społecznych, w czasie którego utworzono Kongres Polonii Amerykańskiej. 

 • 1942 / 78 LAT TEMU

  W getcie krakowskim Niemcy rozpoczęli pierwszą akcję deportacyjną, która trwała do 8 czerwca. Około 5 tys. Żydów wywieziono do niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu.

 • 1942 / 78 LAT TEMU

  W Lesie Sękocińskim koło Magdalenki Niemcy rozstrzelali 223 więźniów Pawiaka.

 • 1941 / 79 LAT TEMU

  O. Maksymilian Maria Kolbe. Fot. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

  Niemcy wywieźli z więzienia na Pawiaku do obozu koncentracyjnego Auschwitz 304 mężczyzn, wśród nich znajdowali się o. Maksymilian Rajmund Kolbe.

 • 1940 / 80 LAT TEMU

  Po 18 dniach walk armia belgijska skapitulowała wobec niemieckiej agresji; rząd belgijski udał się na emigrację.

 • 1940 / 80 LAT TEMU

  Żołnierze Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich w walkach o Narwik. 1940. Fot. PAP/CAF

  Brygada Podhalańska, walcząca w składzie alianckich sił ekspedycyjnych, zdobyła Narwik.

 • 1939 / 81 LAT TEMU

  W Warszawie urodził się Wojciech Karolak, pianista i kompozytor jazzowy.

 • 1929 / 91 LAT TEMU

  Leszek Herdegen. Fot. PAP/E. Wołoszczuk

  W Poznaniu urodził się Leszek Herdegen, aktor, literat; uczestnik Powstania Warszawskiego; występował w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie, a następnie w warszawskich teatrach Studio i Powszechnym; zagrał m.in. w filmach „Kwiecień”, „Mansarda”, „Faraon”, „Potop”, a także w serialu „Stawka większa niż życie”.

 • 1923 / 97 LAT TEMU

  Powstał rząd Wincentego Witosa, tworzony przez koalicję PSL „Piast”, Związek Ludowo Narodowy i Chrześcijańską Demokrację.

 • 1921 / 99 LAT TEMU

  Rozpoczął się I Targ Poznański, impreza, która w następnych latach przerodziła się w targi o charakterze międzynarodowym.

 • 1917 / 103 LATA TEMU

  Leonid Teliga. Fot. PAP

  W Wiaźmie w Rosji urodził się Leonid Teliga, żeglarz, lotnik; w czasie II wojny światowej walczył m.in. w 300 dywizjonie lotnictwa bombowego „Ziemi Mazowieckiej”; jako pierwszy Polak odbył samotny rejs dookoła świata na jachcie Opty (1967-1969).

 • 1905 / 115 LAT TEMU

  Wojna rosyjsko-japońska: Klęska floty rosyjskiej w bitwie koło wyspy Cuszima.

 • 1904 / 116 LAT TEMU

  W Desznie niedaleko Jędrzejowa urodził się Wincenty Pstrowski, górnik, rębacz dołowy, propagandowy wzór przodownika pracy w PRL-u.

 • 1899 / 121 LAT TEMU

  Irena Krzywicka. Fot. NAC

  W Jenisejsku na Syberii urodziła się Irena Krzywicka, pisarka, publicystka, zaangażowana w działania dotyczące edukacji seksualnej, planowania rodziny i równouprawnienia kobiet.

 • 1895 / 125 LAT TEMU

  Bronisław Pieracki. Fot. NAC

  W Gorlicach urodził się Bronisław Pieracki, oficer Legionów Polskich, członek POW, pułkownik WP; jeden z czołowych działaczy BBWR; zastępca szefa Sztabu Głównego WP (1928-1929); od 1929 r. wiceminister a od 1931 r. minister spraw wewnętrznych; zginął w 1934 r. w wyniku zamachu dokonanego przez członka Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów.

 • 1887 / 133 LATA TEMU

  W Zagłębiu Dąbrowskim urodził się Henryk Strasburger, prawnik, ekonomista, minister przemysłu i handlu (1921-1923), generalny komisarz RP w Gdańsku w latach 1924-1932; od 1932 r. prezes Centralnego Związku Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów. W czasie II wojny światowej minister skarbu w rządzie gen. Władysława Sikorskiego.

 • 1884 / 136 LAT TEMU

  W Kozlanach w Czechach urodził się Edvard Benesz, czechosłowacki minister spraw zagranicznych (1918-1935), prezydent Czechosłowacji w latach: 1935-1938, 1940-1945 na emigracji oraz 1946-1948.

 • 1877 / 143 LATA TEMU

  W Czerei, obecnie na Białorusi, urodził się Oskar Miłosz, piszący po francusku poeta, litewski dyplomata, krewny Czesława Miłosza.

 • 1872 / 148 LAT TEMU

  Urodził się Marian Smoluchowski, fizyk, profesor Uniwersytetu Lwowskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, jeden z najwybitniejszych uczonych polskich.

 • 1871 / 149 LAT TEMU

  Upadek Komuny Paryskiej i zakończenie walk na ulicach Paryża, w których brali udział m.in. Jarosław Dąbrowski (naczelny wódz wojsk komuny, zginął w wyniku walk) i Walery Antoni Wróblewski.

 • 1817 / 203 LATA TEMU

  Urodził się Jerzy Henryk Lubomirski, poseł do galicyjskiego Sejmu Krajowego oraz austriackiej Rady Państwa i Izby Panów; kurator Ossolineum we Lwowie, mecenas kultury.

 • 1565 / 455 LAT TEMU

  Mikołaj Radziwiłł, nazywany Czarnym. Źródło: BN Polona

  W Wilnie zmarł Mikołaj Radziwiłł, nazywany Czarnym, kanclerz wielki litewski, wojewoda wileński; kalwin, protektor reformacji na Litwie; brat stryjeczny Barbary Radziwiłłówny; twórca potęgi rodu Radziwiłłów.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL