Stan wojenny

15.12.2013 aktualizacja 12.07.2016

"Gdańsk w stanie wojennym 1981-1983"

 "Gdańsk w stanie wojennym 1981-1983" "Gdańsk w stanie wojennym 1981-1983"

Poświęcony wydarzeniom stanu wojennego w Gdańsku album wydał miejscowy oddział IPN. To pierwsza tego typu publikacja. Znalazło się w niej m.in. ponad 460 zdjęć – w większości dotąd nie publikowanych, relacje świadków, dokumenty, wykaz internowanych oraz filmy.

Album pt. "Gdańsk w stanie wojennym 1981-1983" prezentuje w układzie chronologicznym najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w Gdańsku począwszy od 13 grudnia 1981 r., a na 22 lipca 1983 r. skończywszy.

Zamieszczone w nim zdjęcia i dokumenty pochodzą od osób prywatnych, z archiwów IPN, archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zbiorów Europejskiego Centrum Solidarności, Archiwum Państwowego w Gdańsku oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Komentarzami do zdjęć są czasem dokumenty, innym razem relacje naocznych świadków zdarzeń przedstawionych na fotografiach: czasem są to relacje osób, które wykonały dane zdjęcie. Jako komentarz użyto też fotokopii przygotowanych przez ówczesnych opozycjonistów ulotek i broszur czy też artykułów z lokalnej prasy.

Autorami albumu są pracownicy pionu archiwalnego gdańskiego oddziału IPN Karol Lisiecki, Tomasz Panek i Wojciech Wabik.

Jak wyjaśnił PAP Lisiecki, pomysł na wydawnictwo pojawił się na początku roku, gdy zespół archiwistów przygotowywał wystawę poświęconą stanowi wojennemu. „Przeglądaliśmy wówczas nasze zasoby i zdziwiło nas, jak są one bogate, a zarazem, jak wiele z tych materiałów – zdjęć czy dokumentów, nie było dotąd publikowanych. Pomyśleliśmy, że warto je pokazać, zwłaszcza z myślą o młodym pokoleniu” – powiedział PAP Lisiecki.

Do wydawnictwa dołączono też płytę, na której umieszczono cyfrową wersję albumu oraz kilka filmów pokazujących poszczególne wydarzenia stanu wojennego w Gdańsku: są to najczęściej filmy, które – jako materiał operacyjny, kręcili funkcjonariusze SB.

Publikację uzupełniają także dwie listy: ponad 200 osób internowanych na terenie Gdańska w czasie stanu wojennego oraz ponad 70 osób skierowanych przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Gdańsku na przymusowe ćwiczenia wojskowe rezerwy, co także było formą represji i sposobem na odizolowanie osób sprzyjających opozycji.

Album został wydany dzięki pomocy finansowej gdańskiego samorządu oraz lokalnych firm.

Premiera wydawnictwa będzie miała miejsce w poniedziałek na spotkaniu, które odbędzie się w historycznej sali BHP. (PAP)

aks/ abe/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL