Kultura i sztuka po 1989 roku

29.10.2018

„Mazurzy wobec wiary i Kościoła”

autor: praca zbiorowa
 "Mazurzy wobec wiary i Kościoła" "Mazurzy wobec wiary i Kościoła"

Osiem różnych relacji dotyczących codzienności Mazurów żyjących w XIX wieku znalazło się w książce „Mazurzy wobec wiary i Kościoła” . Niektóre z tych relacji nigdy dotąd nie były drukowane.

Relacje te poprzedza wstęp historyka prof. Grzegorza Jasińskiego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 
 
Jak zauważa prof. Jasiński "gdy przyglądamy się przekazom dotyczącym Mazur w XIX wieku, dostrzeżemy dotkliwy brak takich, które można by nazwać +personalnymi+, a więc wspomnień, pamiętników, przemyśleń, relacji. Wynikało to z cech wschodniopruskiej (i mazurskiej) społeczności, związanych z brakiem zwyczaju dokumentowania własnych przeżyć i osobistych rozważań. W tej sytuacji niemal każde źródło wychodzące poza klasyczną, biurokratyczną proweniencję zasługuje na uwagę".

W książce zamieszczono m.in. wspomnienia nauczyciela dotyczące życia kościelnego na Mazurach (Johannes Mrowitzki), dziennik prowadzony przez duchownego (Otto Kirchner), relacje z podróży po Mazurach (Adolf Friedemann), anonimowy tekst obrazujący życie duchownego na wsi mazurskiej, rozważania na temat roli i formy mazurskiego ewangelicyzmu (Gottfried Schulz, Friedrich Carus) oraz dwa opisy wizytacji. Pierwszy z nich omawia inspekcję szkół na Mazurach z 1884 roku, podczas której wspólna komisja rządowo-kościelna interesowała się przede wszystkim stanem nauczania religii. Drugi natomiast dotyczy mazurskiej diaspory w Zagłębiu Ruhry. (PAP)

autorka: Joanna Kiewisz-Wojciechowska

jwo/ pat/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL