Kultura i sztuka po 1989 roku

25.07.2019

96 projektów dofinansowanych w ramach programu „Mecenat Małopolski”

96 wydarzeń kulturalnych i propagujących dziedzictwo Małopolski organizowanych w ciągu tego roku otrzymało wsparcie w ramach programu finansowanego przez samorząd województwa „Mecenat Małopolski”. W sumie przekazano na nie ponad 1 mln zł.

W czwartek odbyło się uroczyste przekazanie beneficjentom symbolicznych czeków gwarantujących dofinansowanie wydarzeń.

Łukasz Smółka, wicemarszałek małopolski zwrócił uwagę, że zachowanie i kultywowanie dziedzictwa kulturowego regionu zależy też od sprawnego działania lokalnych stowarzyszeń kulturalnych, kół gospodyń wiejskich, orkiestr, czy strażaków.

„Nasze województwo, spośród innych wyróżnia się walorami artystycznymi, Od Zakopanego, przez Kraków, Tarnów i Nowy Sącz, po Miechów, Proszowice w każdym zakątku naszego województwa jest coś wartościowego, a tak naprawdę najbardziej wartościowy są ludzie, którzy tworzą i kultywują naszą tradycję” - zaznaczył marszałek.

Władze regionu podkreśliły, że druga edycja konkursu, podobnie jak poprzednia, cieszyła się dużym zainteresowaniem. W sumie złożono 246 ofert na łączną kwotę 7, 5 mln zł. „Z listy tej wytypowano niemal setkę interesujących i inspirujących wydarzeń, które odbędą się już wkrótce w wielu małopolskich miejscowościach. Jestem pewna, że każdy znajdzie coś dla siebie” - powiedziała Anna Pieczarka, członek zarządu województwa małopolskiego.

W ramach konkursu zostały dofinansowane przede wszystkim zadania rozwijające kompetencje kulturowe, ułatwiające integrację artystów, utrzymujące tożsamość lokalną i regionalną, szczególnie poprzez wspieranie folkloru, promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę.

Wśród dofinansowanych propozycji znalazły się m.in. piknik historyczny bitwy o most w Biskupicach Radłowskich, zawody kół gospodyń wiejskich w Szklanej czy małopolski przegląd strażackich zespołów artystycznych działających przy OSP. Przekazane środki pozwolą również na wydanie 9. numeru kwartalnika literacko-artystycznego „Afront”, a także na zakup strojów zagórzańskich męskich oraz organizację warsztatów wyszywania strojów zagórzańskich damskich czy przygotowanie bożonarodzeniowego projektu muzyki chóralnej Prosfora 2019.

O wsparcie finansowe w konkursie mogły ubiegać się organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe i spółki, które nie osiągają zysku z prowadzenia swojej działalności, a chciały zrealizować przedsięwzięcia artystyczne, promujące różnorodność kulturową regionu.(PAP)

autor: Rafał Grzyb

rgr/aszw/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL