Kultura i sztuka po 1989 roku

12.03.2018

Konkurs o Nagrodę Scenograficzną im. Jerzego Moskala

Centrum Scenografii Polskiej (CSP) Muzeum Śląskiego w Katowicach ogłosiło w poniedziałek tegoroczną edycję Konkursu o Nagrodę Scenograficzną im. Jerzego Moskala 2018.

Jest on skierowany do absolwentów uczelni artystycznych, wykorzystujących w swoich debiutanckich działaniach warsztat scenograficzny.

Jak podkreślają organizatorzy konkursu, stwarza on możliwość prezentacji debiutów przed gronem mistrzów kształtujących współczesny repertuar teatru.

Zgłoszenia do konkursu będzie można nadsyłać od 1 czerwca do 31 sierpnia br. Nominacje do nagrody zostaną ogłoszone 4 października, a uroczysta gala połączona ze spotkaniem z twórcami oraz ogłoszeniem werdyktu jury odbędzie się 18 października br. Przez kolejne dziesięć dni nominowane prace będzie można oglądać w budynku CSP w Katowicach.

Nagroda nosi imię Jerzego Moskala (1930-2016) - wybitnego scenografa, plastyka i twórcy, a zarazem założyciela Centrum Scenografii Polskiej - unikatowej w skali kraju placówki muzealnej, która 1991 r. powstała przy Muzeum Śląskim.

Zajmuje się ono scenografią w jej kontekstach społecznych, kulturowych i formalnych. Zadaniem Centrum jest zachowanie oraz popularyzacja dorobku scenograficznego. Zbiory Centrum Scenografii obejmują dzieła powstałe po 1945 r., które odzwierciedlają rozwój polskiej scenografii od okresu powojennego do czasów współczesnych i reprezentujące najdonioślejsze dokonania współczesnego teatru. Najliczniejszą grupę prac stanowią projekty dekoracji, kostiumów, lalek i rekwizytów.

Placówka ma w swoich zbiorach kolekcje dzieł takich artystów, jak Otto Axer, Władysław Daszewski, Zofia Wierchowicz, Andrzej Kreutz Majewski czy Lidia i Jerzy Skarżyńscy. Młodsze pokolenie twórców, wyznaczających współczesne kierunki rozwoju scenografii, reprezentują w zbiorach mi.in. tacy artyści, jak Zofia de Ines, Małgorzata Słoniowska, Barbara Hanicka czy Jadwiga Mydlarska-Kowal. Wśród zgromadzonych muzealiów znajdują się także prace twórców teatru autorskiego – Tadeusza Kantora i Józefa Szajny, a także unikatowe projekty Jerzego Gurawskiego do inscenizacji spektakli Jerzego Grotowskiego, jednego z najwybitniejszych reformatorów powszechnie przyjętej konwencji teatru iluzjonistycznego. (PAP)

autor: Anna Gumułka

edytor: Paweł Tomczyk

lun/ pat/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL