Kultura i sztuka po 1989 roku

12.07.2019

Kwartalnik literacko-kulturalny „LiryDram”: o Gustawie Herlingu -Grudzińskim

100. rocznica urodzin Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, 160. rocznica śmierci Zygmunta Krasińskiego oraz wiersze Julii Fiedorczuk – m.in. te tematy znalazły się w kwartalniku literacko-kulturalnym „LiryDram”.

Paulina Biesa omówiła związki Herlinga-Grudzińsiego z Kielecczyzną. „Lata spędzone w Kielcach to okres zauroczenia Puszczą Jodłową, fascynacja krainą +starszego kolegi z gimnazjum+ – Stefana Żeromskiego. Oczarowanie najbliższą okolicą spotęgowane przez osobowość nauczyciela, prof. Kazimierza Kaznowskiego, zaowocowało debiutem pisarskim – reportażem pt. +Świętokrzyżczyzna+ opublikowanym w warszawskim piśmie młodzieży szkolnej +Kuźnia Młodych+ w maju 1935 roku” – czytamy. 
Z okazji urodzin pisarza Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach zorganizowała wycieczkę śladami Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w regionie świętokrzyskim. „Wierzę w egzystencję krajobrazów mitopłodnych. Mogę się po tylu latach łudzić, oszukiwany wspomnieniami dzieciństwa, ale przysiągłbym, że w Polsce takim żyznym rejonem są Góry Świętokrzyskie” – pisał w „Dzienniku pisanym nocą” Herling-Grudziński. W spacerze uczestniczyła córka pisarza – Marta Herling. Była ona również gościem spotkania zorganizowanego w Bibliotece Publicznej im. W. Gombrowicza.

Andrzej Fabianowski w swoim artykule przedstawił budowanie myśli konserwatywnej w twórczości Zygmunta Krasińskiego. Odrodzenie Polski miało zapobiec katastrofie cywilizacji europejskiej. „Poglądy Krasińskiego nie wpłynęły jednak na praktykę polityczną gabinetów” – wskazuje autor. Wizja Krasińskiego sięgająca realiów XX wieku jawiła się ówczesnym politykom jako pozbawiona realizmu baśń, a jego koncepcja oceny państwa poczuciem szczęścia poszczególnych obywateli nie satysfakcjonowała elit tamtej epoki. Podobnie jak Norwid, Krasiński nie został wysłuchany i doceniony, a jego myśl polityczna została zapomniana.

„Przeminęły realia polityczne XIX wieku. Wiek XX skrupulatnie przećwiczył zagrożenia, przed którymi ostrzegał Krasiński. W wieku XXI możemy jednak badać tę fascynującą myśl Krasińskiego, w której zawsze, jak uniwersalna zasada, obecna jest myśl, że żadnych wniosków nie można formułować tylko na podstawie powierzchownych faktów. Że docieranie do istoty procesu historycznego wymaga zdystansowanie się od bieżących wydarzeń, by pod powierzchnią zjawisk dostrzec, zlokalizować i należycie zinterpretować rzeczywisty kierunek zmian i konsekwencje, jakie te zmiany mieć będą dla życia poszczególnych ludzi, dla jednostkowych egzystencji” – podsumowuje Andrzej Fabianowski.  

W numerze znalazły się również m.in. teksty poświęcone twórczości Zdzisława Anatolskigo, motywom przemijania w ekspresyjnej liryce Beaty Kępińskiej. Czytelnik znajdzie również wywiad z Julią Fiedorczuk, laureatką Nagrody im. Wisławy Szymborskiej oraz jej wiersze, a także wywiad z kolumbijskim pisarzem i felietonistą, Winstonem Moralesem Chavarro, którego wiersze również znalazły się w „LiryDramie”.  

Kwartalnik literacko-kulturalny „LiryDram” jest prowadzony przez Marlenę Zynger. Jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

akr/
 

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL