Kultura i sztuka 1945-1989

14.03.2012 aktualizacja 19.07.2016

Międzynarodowy konkurs urbanistyczny „Nowa Huta przyszłości”

Władze Krakowa ogłosiły międzynarodowy konkurs urbanistyczny na koncepcję zagospodarowania obszarów poprzemysłowych Nowej Huty. Autorzy zwycięskiej wizji „Nowa Huta przyszłości” otrzymają 300 tysięcy zł.

Jak oceniła w środę zastępca prezydenta ds. Rozwoju Miasta Krakowa Elżbieta Koterba, będzie to jedno z największych tego typu przedsięwzięć w Europie. Konkurs obejmie obszar ponad 5 tys. hektarów zamieszkiwany przez blisko 7 tys. osób, znajdujący się wokół Huty ArcelorMittal. Teren ten stanowi około 1/6 powierzchni całego Krakowa w jego granicach administracyjnych.

Ramy dla tego terenu od południa wyznacza rzeka Wisła, od zachodu ul. Bulwarowa i ul. Klasztorna, od północy – linia kolejowa i obwodnica Krakowa a od wschodu – granica gminy Kraków. Najważniejsze dla konkursu tereny koncentrują się wokół ul. Igołomskiej. Ma ona stanowić oś, dookoła której ma się rozwiać „Nowa Huta przyszłości”.

„To będzie wielki projekt dla Krakowa, realizowany sukcesywnie przez wiele lat. Nie jest on możliwy do wykonania w ciągu jednej czy dwóch kadencji” - zaznaczyła Koterba. Według władz miasta pierwsze elementy wizji urbanistycznej powinny zostać zrealizowane około 2020 roku.

Według zastępcy prezydenta Nowa Huta to bardzo ważny obszar Krakowa, który teraz należy w zrównoważony sposób przywrócić miastu i jego mieszkańcom. Dlatego władzom miasta zależy, aby konkurs miał zasięg międzynarodowy z udziałem najlepszych zespołów z całego świata.

„5 tysięcy hektarów terenów przemysłowych, około przemysłowych, a także zielonych to duża problematyka, dlatego nagroda musi być też adekwatna, na poziomie europejskim” - zapowiedziała Koterba.

Zwycięski zespół otrzyma pierwszą nagrodę w wysokości 300 tys. zł, druga nagroda wyniesie 150 tys. zł, a trzecia – 75 tys. zł. Przewidziano też wyróżnienia po 25 tys. zł. Do puli nagród dołożył się koncern metalurgiczny ArcelorMittal, który przeznaczył na ten cel 200 tys. zł.

Termin nadsyłania prac konkursowych mija 25 czerwca tego roku. 4 lipca sąd konkursowy z udziałem władz miasta oraz europejskich i polskich architektów i urbanistów ogłosi swój werdykt.

Zgodnie z warunkami konkursowymi „Nowa Huta przyszłości” ma być eko-dzielnicą, rozwijającą się w duchu koncepcji miasta zrównoważonego. Ma łączyć wszystkie funkcje miejskie: biznesową, mieszkaniową, rekreacyjną i publiczną oraz wykorzystywać potencjał edukacyjny miasta poprzez zlokalizowanie w niej kampusu uczelni technicznych. Główne kierunki rozwoju biznesu to energetyka, recycling, innowacyjna lekka produkcja oraz logistyka. Szacowana wartość inwestycji na tym obszarze to ponad 10 mld zł. (PAP)

rgr/ abe/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL