Kultura i sztuka po 1989 roku

24.01.2019 aktualizacja 26.01.2019

Minister kultury powołał Radę Instytutu POLONIKA

Rada Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA Fot. Jacek Łagowski Rada Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA Fot. Jacek Łagowski

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński wręczył w czwartek 11 przedstawicielom świata nauki i kultury powołania na trzyletnią kadencję do Rady Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA.

W skład Rady weszli: dr hab. Andrzej Betlej - od 2016 r. dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, dr Adolf Juzwenko – od 1990 r. dyrektor Biblioteki Ossolineum a następnie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Robert Kostro - od początku istnienia Muzeum Historii Polski (2006 r.) pełni funkcję dyrektora tej instytucji, Tomasz Kuba Kozłowski – znawca i popularyzator dziejów Ziem Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, kolekcjoner, pracownik warszawskiego Domu Spotkań z Historią, ks. Leszek Kryża – od 2011 r. dyrektor Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski, dr Tomasz Makowski – od 2007 r. dyrektor Biblioteki Narodowej, dr hab. Piotr Niemcewicz – konserwator rzeźby kamiennej, pracownik naukowy Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. Jan Wiktor Sienkiewicz – historyk sztuki, specjalista w zakresie XX-wiecznej sztuki polskiej na emigracji; związany m.in. z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Hubert Wajs – od 1998 r. dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych, dr hab. Zbigniew Wawer – od 2017 r. dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie, dr Ernest Wyciszkiewicz - od 2016 r. dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

MKiDN przypomina, że Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA powstał decyzją Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego 18 grudnia 2017 r.

Ministerstwo kultury wskazało, że Instytut "jest wyspecjalizowaną państwową instytucją kultury, której misją jest: zachowanie dla przyszłych pokoleń materialnych śladów polskiego dziedzictwa kulturowego pozostającego poza granicami kraju, rozumianego jako dziedzictwo dawnych ziem wschodnich wielonarodowej i wielokulturowej Rzeczypospolitej oraz migracji, emigracji i wychodźstwa, stanowiącego integralną część światowego dziedzictwa kulturowego; budowanie w kraju i za granicą świadomości roli i znaczenia pozostającego poza krajem polskiego dziedzictwa kulturowego, rozumianego jako element kształtujący tożsamość narodową, budującego poczucie dumy i więzi z Ojczyzną; kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski i jej dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza w krajach sąsiednich, sukcesorach Rzeczpospolitej Obojga Narodów".

POLONIKA realizuje swoje cele w ramach trzech programów strategicznych – Ochrona, Badania i Popularyzacja polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. (PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska

ksi/ itm/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL