Kultura i sztuka po 1989 roku

22.03.2016 aktualizacja 19.07.2016

MKiDN: rozpatrywane są odwołania od decyzji o dotacjach

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Fot. PAP/J. Kamiński Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Fot. PAP/J. Kamiński

Odwołania od decyzji o dotacjach z programów ministra kultury są właśnie rozpatrywane - podaje resort kultury. W "Czasopismach" możliwości zmian są małe, bo środki zaangażowano w programy wieloletnie, ale w priorytecie "Kolekcje" nabór do programu zostanie ponowiony.

"W związku z pojawiającymi się w mediach nieścisłymi informacjami na temat wyników naboru do Programu Ministra Promocja literatury i czytelnictwa – Czasopisma, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że w bieżącym roku dofinansowanie otrzyma przynajmniej 49 projektów (ostateczna liczba będzie znana po zakończeniu procedury odwołań)" - napisano w komunikacie zamieszczonym na stronach MKiDN.

Resort podaje, że w ramach naboru złożono 139 wniosków, w tym 130 poprawnych formalnie, które podlegały ocenie. Opiewały one na kwotę 9,36 mln zł.

Jak podano w komunikacie, na rok 2016 przyznano dotacje 25 czasopismom, natomiast pozostałe 24 zadania, które są realizowane w tym roku, to dotacje wieloletnie, przyznane w latach 2014-2015. "Dlatego też w 2016 roku realny budżet do dyspozycji był znacząco mniejszy niż w roku ubiegłym (z sumy 3,5 mln zł - po odjęciu kwoty 1,86 mln przeznaczonej na finansowanie zadań wieloletnich, na rok bieżący pozostało 1,63 mln zł)" - podano w komunikacie.

Na liście zadań finansowanych w trybie wieloletnim są m.in.: 150 tys. zł. dla Fundacji Zeszytów Literackich, 100 tys. zł. dla "Frondy", 90 tys. zł na wydawanie "Karty". Dofinasowane zostały też "Kino" (90 tys. zł), "Czas Kultury" (106 tys. zł), "Jazz Forum" (90 tys. zł), "Nowa Europa Wschodnia" (80 tys. zł).

"Ograniczone środki finansowe oraz duża liczba składanych wniosków sprawiają, że rokrocznie MKiDN nie może dofinansować wszystkich wartościowych tytułów. Obecnie Minister KiDN rozpatruje odwołania" - podaje ministerstwo.

W tym roku dofinasowanie MKiDN dostały m.in. "Pressje" (130,7 tys. zł), "Arcana" (80 tys. zł), "Teologia Polityczna" (81 tys. zł), "Christianitas" (79 tys. zł). Wśród czasopism, które otrzymywały dotacje w poprzednich latach, a w tym roku nie otrzymały ich są m.in. "Krytyka Polityczna", "Przegląd Polityczny", "Opcje", "Rita Baum", "Tygiel Kultury", "Akant", "Borussia", "Pamiętnik Literacki".

Co roku wyniki konkursu na wsparcie czasopism wywołują emocje, dlatego też powołano nieformalny ruch Koalicja Czasopism. Zrzesza on wszystkie redakcje ubiegające się o dotacje w priorytecie "Czasopisma" MKiDN.

W liście otwartym Koalicji Czasopism do ministra Glińskiego napisano m.in.: "Pragniemy wyrazić głęboki niepokój z powodu nieprzyznania dotacji znaczącej liczbie czasopism zajmujących się kulturą literacką w Polsce". "Odmowa dofinansowania powoduje, że dalsze funkcjonowanie wielu czasopism będzie zagrożone" - podkreślają autorzy listu.

Wiele redakcji złożyło odwołania od decyzji ministerstwa, które właśnie są rozpatrywane. Na razie ogłoszono, że w związku z wyczerpaniem środków finansowych drugi nabór wniosków w tym roku nie będzie realizowany.

Więcej nadziei na przyznanie dotacji mogą mieć natomiast potencjalni beneficjenci Programu Ministra „Kolekcje", priorytet „Narodowe kolekcje sztuki współczesnej". W tym roku żaden ze złożonych wniosków nie uzyskał akceptacji komisji oceniającej, ale nabór zostanie przeprowadzony jeszcze raz.

"MKiDN pragnie poinformować, że w resorcie trwają prace nad ogłoszeniem kolejnego naboru z identycznymi środkami finansowymi przeznaczonymi na dofinansowania kolekcji. Krytyczna ocena złożonych w konkursie wniosków związana była, zdaniem ekspertów, z wadliwie skonstruowanym dotychczasowym regulaminem priorytetu, w którym eksperci mogli zaakceptować lub odrzucić jedynie całe zaproponowane kolekcje, a nie pojedyncze dzieła sztuki" - podaje ministerstwo. Z podanej informacji wynika, że do rozdysponowania pozostaje taka sama suma jak na początku procedury konkursowej - 7 mln. zł.

Resort zwraca uwagę, że tegoroczny nabór był pierwszym, podczas którego eksperci oceniali zaproponowane dzieła sztuki na podstawie ich zdjęć (dzieła sztuki w formie materiałów video były zaś oceniane na podstawie jednej wybranej przez wnioskodawców „stopklatki”; eksperci uznali, że nie można na tej podstawie ocenić wartości całego filmu). W ubiegłych latach dzieła sztuki w tym programie były oceniane jedynie na podstawie przygotowanych przez wnioskodawców opisów. MKiDN uważa, że drugi nabór powinien odbyć się według regulaminu zmienionego na drodze konsultacji pomiędzy resortem, ekspertami oraz wnioskodawcami.

Program "Narodowe kolekcje sztuki współczesnej" powstał w 2011 r. na wniosek muzealników i artystów, którzy podczas Kongresu Kultury w 2009 r. domagali się zwiększenia wydatków z budżetu na zakup prac artystów i budowanie strategicznych kolekcji sztuki. Nowy program miał sprawić, by w Polsce były liczące się w skali międzynarodowej kolekcje sztuki współczesnej, powstawały one w czterech instytucjach: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, krakowskim MOCAK i Muzeum Współczesnym we Wrocławiu. W ciągu pięciu lat ministerstwo przeznaczyło blisko 33 mln zł na zakup dzieł polskich i zagranicznych artystów.

O pieniądze z programu „Infrastruktura kultury” ubiegało 612 wniosków, 128 otrzymało finansowanie - rozdzielono 28 milionów złotych. Najwięcej - 4 mln. 500 tys.zł przeznaczono na „Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku”, tylko nieco mniej - 4 mln złotych - dostanie Archidiecezja Warszawska, na „adaptację nieruchomości na cele działalności kulturalno-koncertowej” w Centrum Opatrzności Bożej, powstającego na terenie świątyni wznoszonej na warszawskim Wilanowie.

Dużą dotację - ponad milion zł. otrzyma także Muzeum Narodowe w Krakowie na przebudowę gmachu głównego Muzeum Narodowego. Resort podaje, że "w związku z wyczerpaniem środków finansowych na tryb konkursowy, II nabór wniosków nie będzie realizowany". (PAP)

aszw/ agz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL