Kultura i sztuka po 1989 roku

16.01.2017

Rafał Wiśniewski dyrektorem Narodowego Centrum Kultury

Dr hab. Rafał Wiśniewski Dyrektorem Narodowego Centrum Kultury. Źródło: NCK Dr hab. Rafał Wiśniewski Dyrektorem Narodowego Centrum Kultury. Źródło: NCK

Dr Rafał Wiśniewski, socjolog związany z Wydziałem Nauk Historycznych Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego został w poniedziałek powołany przez ministra kultury Piotra Glińskiego na stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Kultury.

Rafał Wiśniewski urodził się w 1977 r. Związany jest z Wydziałem Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie dotychczas pełnił funkcję dyrektora Instytutu Socjologii.

Wiśniewski uzyskał w 2016 roku habilitację za pracę „Transgresja kompetencji międzykulturowych. Studium socjologiczne młodzieży”. Jest także wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz członkiem Pracowni Badawczej Polski Pomiar Postaw i Wartości. Wiśniewski jest autorem publikacji i artykułów z zakresu socjologii kultury, komunikacji międzykulturowej oraz socjologii młodzieży, m.in. „Horyzonty kultury. Pomiędzy ciągłością i zmianą”, red. R. Wiśniewski, M. Szupejko (2012); „Kultury kontestacji. Dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu”, red. T. Maślanka, R. Wiśniewski (2015); „Sociologies of Formality and Informality”, red. A. Mica, J. Winczorek, R. Wiśniewski (2015).

Od kilku miesięcy obowiązki dyrektora NCK pełniła Eliza Dzwonkiewicz, zastępca dyrektora d.s. współpracy lokalnej, po tym jak w sierpniu zeszłego roku Marek Mutor, po pół roku urzędowania, zrezygnował z tej funkcji.

Narodowe Centrum Kultury jest państwową instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce. Przedmiotem działań NCK są m.in. edukacja kulturalna oraz zwiększanie zainteresowania kulturą i sztuką, rozwój i profesjonalizacja sektora kultury, promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej. NCK odpowiedzialne jest również za realizację programu "Niepodległa", czyli zaplanowanych na trzy lata obchodów stulecia polskiej niepodległości. (PAP)

aszw/ agz/

 

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL