Kultura i sztuka po 1989 roku

17.05.2019

Spojrzenia 2019 - konkurs i wystawa w Galerii Zachęta

Tomasz Kowalski, Gizela Mickiewicz, Dominika Olszowy, Liliana Piskorska oraz grupa artystyczna Kem zostali nominowani do 9. konkursu Spojrzenia 2019. Ich prace będą prezentowane od 18 maja w Galerii Zachęta w Warszawie. Ogłoszenie wyników konkursu - 6 czerwca.

"Założeniem konkursu, organizowanego przez Zachętę — Narodową Galerię Sztuki oraz Deutsche Bank Polska, jest uhonorowanie oryginalnych, wyróżniających się na młodej scenie artystycznej, twórców. Nie chodzi jednak o debiutantów; nominowani artyści muszą pochwalić się już pewnym dorobkiem, stąd też cezura wiekowa — 36 lat" - powiedział PAP kurator Michał Jachuła.

Jak zaznaczył, tegoroczni uczestnicy Spojrzeń 2019 reprezentują bardzo zróżnicowane podejście do sztuki, zarówno jeśli chodzi o wykorzystywane przez nich media, jak i tematy. "Artyści przedstawili prace, które wpisują się w ich dotychczasową twórczość. Są to działania z jednej strony mocno zaangażowane we współczesne życie, problemy społeczne, takie jak tolerancja, wolność, prawa człowieka, widzialność w przestrzeni publicznej osób wykluczonych, jak np. społeczności LGBT, z drugiej — bardziej skupione na osobistych doświadczeniach albo zakorzenione w metafizyce" - charakteryzował kurator.

Według Jachuły, nominowany Tomasz Kowalski - malarz, który wypowiada się też za pomocą innych mediów - prezentuje we własnym języku wizualnym, "w którym widoczne są wpływy surrealizmu i literatury postmodernistycznej", prace kwestionujące podstawowe prawa fizyki - "przestrzeń i czas stają się przedmiotem swobodnej manipulacji". Kowalski przedstawia też gobelin wykonany przez artystę z matką, Alicją Kowalską, oraz relief zrealizowany wspólnie z ojcem — Donatem Kowalskim. Obie prace są wyrazem zainteresowania możliwościami przełożenia obrazu na inną technikę.

Rzeźba "Samotność widoków" Gizeli Mickiewicz złożona jest z ośmiu wolnostojących, ażurowych form, bez wyraźnego centrum kompozycji. Zgodnie z koncepcją artystki rzeźby nie można zobaczyć w całości, tzn. objąć jej jednym spojrzeniem.

Dominika Olszowy interesuje się performansem, tworzy prace wideo i instalacje rzeźbiarskie. Na konkurs przygotowała dwuelementową instalację zatytułowaną "Stypa", która odnosi się zarówno do rytuałów pogrzebowych, jak też stypy rozumianej jako "nieudana impreza". Praca przedstawia pozostałości po przyjęciu - resztki posiłku, stoły z wywróconymi "do góry nogami" obrusami, "kryjącymi wewnątrz sekrety życia".

Liliana Piskorska wypowiada się w różnych mediach: m.in są to fotografie, filmy wideo, instalacje posługujące się też tekstem. Wideo "Silne siostry powiedziały braciom" dotyczy dostrzegalności LGBT w sferze publicznej.

Działania grupy Kem (Krzysztof Bagiński, Anna Miczko, Aleksandra Knychalska, Alex Baczyński-Jenkins), oraz zaproszonych współpracujących z nią osób, koncentrują się na języku i wpisanych weń emocjach. Przedmiotem zainteresowania twórców stały się: nienawiść, przemoc, ale i czułość.

Konkurs odbywa się dwuetapowo. Artystów biorących w nim udział wyłonił komitet nominujący, laureatów — w trakcie trwania wystawy konkursowej w Zachęcie — wskaże międzynarodowe jury.

Tym razem do komitetu nominującego zaproszeni zostali wyłącznie artyści — laureaci dotychczasowych Spojrzeń: Elżbieta Jabłońska, Maciej Kurak, Janek Simon, Wojciech Bąkowski, Konrad Smoleński, Łukasz Jastrubczak, Iza Tarasewicz i Honorata Martin.

Nagroda główna konkursu Spojrzenia 2019 to 60 tys. zł. Wyniki zostaną ogłoszone 6 czerwca. W głosowaniu wybierany jest dodatkowo laureat nagrody publiczności. (PAP)

Anna Bernat

abe/ pat/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL