Kultura i sztuka po 1989 roku

12.06.2018

W Krakowie i Katowicach miasta UNESCO rozmawiają o planach na 12 lat

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Kultury UNESCO Ernesto Ottone Ramirez podczas konferencji prasowej otwierającej XII Kongres UNESCO Miast Kreatywnych w Krakowie. Fot. PAP/J. Bednarczyk Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Kultury UNESCO Ernesto Ottone Ramirez podczas konferencji prasowej otwierającej XII Kongres UNESCO Miast Kreatywnych w Krakowie. Fot. PAP/J. Bednarczyk

Ponad 350 delegatów ze 160 miast z 64 krajów ma rozmawiać w Krakowie i Katowicach o planach na najbliższe 12 lat. Obrady, które są zamknięte, rozpoczęły się we wtorek w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. W piątek miejscem spotkań będą Katowice.

Kraków i Katowice są gospodarzami XII Kongresu UNESCO Sieci Miast Kreatywnych. Na czas obrad miasta określają się symbolicznie „Krakowicami”. Po raz pierwszy w Polsce i po raz pierwszy w historii UNESCO kongres organizują dwa miasta - Kraków Miasto Literatury UNESCO i Katowice Miasto Muzyki UNESCO.

„To dla mnie wielka radość, że w świecie konkurencji Kraków i Katowice współpracują” – zaznaczył podczas inauguracji kongresu prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Podkreślił, że oba miasta dynamicznie się rozwijają.

Prezydent Katowic Marcin Krupa wskazał, że Kraków i Katowice tworzą „wspaniałą mieszankę” i dzięki różnorodności uzupełniają się. „Katowice są stosunkowo młodym miastem, ale nie czujemy się młodszym bratem, bo korzystamy z potencjału naszego sąsiada – miasta Krakowa, które jest wielokulturowe i wielowieczne” – powiedział.

Tematem wiodącym tegorocznego kongresu są „Creative Crossroads” – spotkania kultur i doświadczeń prowadzące do twórczej wymiany i wzajemnej inspiracji.

Podczas obrad przedstawiciele miast UNESCO mają mówić o planach na najbliższe 12 lat, oceniać realizację zadań określonych w Agendzie 2030 – te zadania to m.in. likwidacja ubóstwa, zapewnienie równego dostępu do edukacji, równość, bezpieczeństwo i ogólny dobrobyt.

„Kongres daje szanse poszczególnym miastom na odnalezienie partnerów, z którymi można wspólnie rozwiązywać problemy; partnerów mających podobne wartości i takich, z którymi współpraca prowadzić będzie do zrównoważonego rozwoju miast” – powiedział na briefingu prasowym dyrektor generalny UNESCO ds. kultury Ernesto Ottone Ramirez.

Coroczne, obowiązkowe dla członków Sieci Miast Kreatywnych UNESCO kongresy gościły dotychczas m.in. w chińskim Chengdu, japońskiej Kanazawie, szwedzkim Ostersund.

Agenda 2030, czyli Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, została przyjęta w 2015 r. w Nowym Jorku, na 70. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Dokument wskazuje 17 celów zrównoważonego rozwoju, do osiągnięcia których społeczność międzynarodowa powinna dążyć do 2030 r.

Sieć Miast Kreatywnych (Creative Cities Network) to program UNESCO utworzony w 2004 r. celem promowania praktyk współpracy pomiędzy miastami, które uznały kreatywność za strategiczny czynnik w zrównoważonym rozwoju miasta. 180 miast, które składają się na tę sieć współpracują ze sobą, by osiągnąć wspólny cel: umiejscowić kreatywność i przemysł kulturowy u źródła swoich planów rozwoju na poziomie lokalnym, przy jednoczesnej współpracy międzynarodowej.

UNESCO przyznaje tytuły Miasta Kreatywnego w siedmiu  dziedzinach: literatura, muzyka, film, sztuki wizualne, design, rzemiosło i sztuka ludowa oraz gastronomia.

Pierwszym Miastem Kreatywnym w Polsce jest Kraków, który uzyskał tytuł Miasta Literatury UNESCO w 2013 r. jako pierwsze słowiańskie i drugie nieanglojęzyczne miasto na świecie. Katowice, od grudnia 2015 r. członek Sieci Miast Kreatywnych UNESCO, są pierwszym Miastem Muzyki UNESCO w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2017 r. do sieci dołączyła Łódź – jako Miasto Filmu.(PAP)

autor: Beata Kołodziej

bko/ itm/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL