Polska po 1989 roku

19.07.2019

Wiceminister cyfryzacji: do połowy 2020 r. do internetu podłączonych zostanie 450 gminnych ośrodków kultury

Do połowy 2020 r. do szerokopasmowego internetu podłączonych zostanie 450 gminnych ośrodków kultury; w tym celu Ministerstwo Cyfryzacji podpisało porozumienia z pierwszymi siedmioma operatorami telekomunikacyjnymi – powiedziała w piątek w Sejmie wiceminister cyfryzacji Wanda Buk.

W piątek w Sejmie poseł Jerzy Bielecki (PiS) skierował do Ministra Cyfryzacji pytanie w sprawie internetu i przeciwdziałania cyfrowemu wykluczeniu terenów, na których usytuowane są gminne ośrodki kultury.

Odpowiedzi udzieliła wiceminister cyfryzacji Wanda Buk, która przypomniała, że w Polsce funkcjonuje ponad 2,5 tys. gminnych ośrodków kultury. "Tego typu ośrodki są często bardzo aktywne i stanowią jedno z głównych miejsc spotkań zwłaszcza w mniejszych gminach" - oceniła.

"Ministerstwo Cyfryzacji postanowiło wykorzystać ten potencjał w ślad za zapowiedzią pana prezesa (PiS - PAP) Jarosława Kaczyńskiego (...), który w 2017 r. wskazał na konieczność cyfryzacji i przygotować program cyfryzacji gminnych ośrodków kultury" - powiedziała Buk.

Przypomniała, że program ten Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło w maju br. i składa się z trzech filarów.

"Pierwszy z nich - to podłączenie wszystkich gminnych ośrodków kultury w Polsce do szerokopasmowego internetu. Drugi - to przeznaczenie 100 mln zł na cykl szkoleń z kompetencji cyfrowych, a trzeci - to doposażenie w nowoczesny sprzęt, który tam już pozostanie po zakończeniu projektu" - wyjaśniła wiceminister cyfryzacji.

Podkreśliła, że w pierwszym etapie "do połowy 2020 r. do szerokopasmowego internetu podłączonych zostanie 450 gminnych ośrodków kultury". "W tym celu Ministerstwo Cyfryzacji podpisało porozumienia z pierwszymi siedmioma operatorami telekomunikacyjnymi" - podkreśliła.

Jak wyjaśniła, pozostałe gminne ośrodki kultury będą objęte dostępem do szerokopasmowego internetu "w wyniku interwencji zrealizowanych z programu operacyjnego Polska Cyfrowa".

"Równolegle (...) Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało konkurs na podniesienie kompetencji cyfrowych, na który przeznaczyło 100 mln zł z programu Polska Cyfrowa i w ramach tego działania organizacje pozarządowe będą mogły starać się o dofinansowanie na 73 obszarach konkursowych naszego kraju" - dodała.

Zwróciła uwagę, że w ramach tego programu gminne ośrodki kultury "zostaną wyposażone w odpowiedni sprzęt komputerowy, tablety, roboty, mapy edukacyjne, co pozwoli szczególnie niedoinwestowanym gminnym ośrodkom kultury na znaczne uatrakcyjnienie ich oferty szkoleniowej".

Jak zaznaczyła wiceminister Buk, podczas szkoleń będą edukowane nie tylko społeczności lokalne, ale i pracownicy gminnych ośrodków kultury. "Po zakończeniu tych szkoleń pracownicy będą dalej otrzymywać wsparcie w postaci mentoringu i aktualnych materiałów edukacyjnych" - dodała.

"Chcemy objąć szkoleniami dzieci w wieku do ukończenia 10 roku życia. To będą bardziej podstawowe kompetencje cyfrowe, a starsze osoby, między 10 i 18 rokiem życia, będą uczyły się już bardziej skomplikowanych kompetencji, m.in. nauki programowania" - powiedziała.

Buk poinformowała, że według szacunków Ministerstwa Cyfryzacji, "szkoleniami zostanie objętych od 50 do 75 tys. osób w tym pierwszym etapie".

"Rozstrzygnięcie konkursu (...) na przeprowadzenie szkoleń (...) planujemy pod koniec tego roku" - zapowiedziała Buk. Wyjaśniła, że złożone aplikacje oceni Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

"Bezpośrednimi beneficjentami tego programu są organizacje pozarządowe, a kolejnymi pracownicy gminnych ośrodków kultury i dzieci w ramach szkolenia" - podkreśliła wiceminister cyfryzacji. (PAP)

autor: Grzegorz Janikowski

gj/ agz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL