XIX wiek

29.08.2015 aktualizacja 31.08.2016

Józef Hauke-Bosak (1834-1871)

Józef Hauke-Bosak. Źródło: CBN Polona Józef Hauke-Bosak. Źródło: CBN Polona

Józef Hauke-Bosak - Bliski krewny gen. Maurycego Haukego, zabitego przez powstańców podczas Nocy Listopadowej. Ukończył rosyjską wyższą szkołę wojskową. Odszedł z armii w stopniu pułkownika. W powstaniu styczniowym był generałem, naczelnikiem województwa krakowskiego i sandomierskiego. W zreorganizowanej przez Traugutta armii powstańczej był dowódcą II korpusu. Jego oddziały poniosły klęskę podczas jednej z największych ostatnich bitew powstania, pod Opatowem w lutym 1864 roku. Poległ w służbie francuskiej w 1871 roku jako dowódca brygady.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL