Wojna polsko-bolszewicka

27.07.2010 aktualizacja 31.07.2016

Siemion Budionny (1883-1973)

Fot. NAC Fot. NAC

Urodził się 25 kwietnia 1883 r. w chutorze Koziuryn koło Rostowa.

W wojsku służył od 1903 r. Brał udział w wojnie japońsko-rosyjskiej. Jako świetny jeździec wysłany został do Petersburga do szkoły oficerskiej na roczny kurs niższych stopni.

Walczył podczas I wojny światowej. W 1917 r. przybył do Mińska, gdzie został wybrany przedstawicielem komitetu żołnierskiego pułku.

Po przejęciu władzy przez bolszewików powrócił nad Don, gdzie został wybrany członkiem miejscowego Komitetu Rad. Od 1919 r. członek RKP(b).

W 1919 r. stworzył oddział kawaleryjski, który został przemianowany na 1. Konną Armię, która słynęła bardziej z okrucieństwa, grabieży, gwałtów, pogromów Żydów niż z umiejętności wojskowych. Swoje sukcesy zawdzięczał panicznemu lękowi jaki wzbudzała wśród przeciwników. Początkowo przywódcy bolszewiccy wątpili w lojalność Budionnego. Lew Trocki mówił, że „Jego banda pójdzie tam, gdzie ją poprowadzi. Dziś na stronę Czerwonych, jutro na stronę Białych.”

Walczył z oddziałami Piotra Wrangla, kozackimi wojskami Konstantina Mamontowa i Andrieja Szukro, pokonał oddziały białych Denikina pod Woroneżem.

W czasie wojny polsko-bolszewickiej jego 1. Konarmia walczyła na Froncie Południowo-Zachodnim próbując zdobyć Lwów. Powstrzymana przez wojska polskie pod Zamościem i Komarowem.

Po wojnie Budionny nie utracił zaufania Stalina. Pełnił m.in. funkcję dowódcy Moskiewskiego Okręgu Wojskowego.

W 1935 r. otrzymał awans na stopień marszałka Związku Sowieckiego.

Podczas II wojny światowej był członkiem Stawki Najwyższego Naczelnego Dowództwa, uczestniczył w obronie Moskwy, dowodził wojskami rezerwy Stawki. Następnie frontem Rezerwowym a później Frontami Kaukaskimi.

Jako dowódca frontowy popełniał fatalne błędy. Zdaniem marszałka Iwana Koniewa: „Nigdy dużo nie umiał i nigdy się niczego nie nauczył”.

W latach 1943-1954 był tytularnym dowódcą, a następnie inspektorem kawalerii.

Po wojnie nadal pełnił rożne funkcje w administracji wojskowej i cywilnej ZSRR.

Zmarł 26 października 1973 r. w wieku 90 lat. (PAP)

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL