Kampania 1939

17.09.2012 aktualizacja 19.07.2016

Wystawa o Sybirakach w rocznicę agresji ZSRS

Wystawę pt. "Zesłańcy-Sybiracy-Deportowani”, pokazującą życie zesłańców, oglądać można od poniedziałku na Starym Rynku w Bydgoszczy. Ekspozycję przygotowaną przez IPN otwarto w związku z 73. rocznicą agresji ZSRS na Polskę.

W Bydgoszczy uroczyste obchody rocznicowe rozpoczęły się w poniedziałek w katedrze pw. świętych Marcina i Mikołaja. Po mszy św. zgromadzeni w świątyni przeszli na Stary Rynek, gdzie pod pomnikiem Walki i Męczeństwa odbyło się wręczenie odznaczeń oraz złożono kwiaty i oddano salwy honorowe.

Jan Daniluk: "Wystawa ukazuje historię deportacji ludności polskiej w głąb Rosji i Związku Sowieckiego w latach 1768–1956 oraz prezentuje materiały przekazane przez byłych zesłańców zamieszkujących obecnie teren województwa podkarpackiego. Autorzy ekspozycji wykorzystali nie tylko fotografie i dokumenty, ale również ocalałe z zesłania pamiątki".

"Wystawa ukazuje historię deportacji ludności polskiej w głąb Rosji i Związku Sowieckiego w latach 1768–1956 oraz prezentuje materiały przekazane przez byłych zesłańców zamieszkujących obecnie teren województwa podkarpackiego. Autorzy ekspozycji wykorzystali nie tylko fotografie i dokumenty, ale również ocalałe z zesłania pamiątki" - podkreślił Jan Daniluk, asystent prasowy oddziału IPN w Gdańsku.

Część wystawy poświęcono działalności Związku Sybiraków i jego staraniom zmierzającym do przywracania pamięci o Golgocie Wschodu. Całość umieszczono na plenerowych planszach ustawionych na Starym Rynku w Bydgoszczy.

Zaprezentowane zdjęcia pokazują też codzienne życie zesłańców: pracujących przy wyrębie w tajdze syberyjskiej, rodziny przed chatą w Kazachstanie. Są także portrety poszczególnych osób i ich historie. Na jednej z plansz umieszczono mapę z zaznaczonymi miejscami wywózek.

Od 10 lutego 1940 r. do czerwca 1941 r. władze Związku Sowieckiego, okupującego wówczas ponad połowę obszaru Polski, zorganizowały cztery wywózki na Wschód obywateli polskich różnych narodowości. Związek Sybiraków przyjmuje, że wywieziono w sumie 1,35 mln Polaków.

Historycy przywołują jednak inne liczby. Na podstawie różnych źródeł sowieckich oceniają, że w latach 1939-41 represje sowieckie dotknęły ok. 500 tys. obywateli polskich (nie tylko Polaków, ale także m.in. Białorusinów i Ukraińców), z czego 320 tys. to osoby przymusowo wywiezione. (PAP)

olz/ hes/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL