Kultura i sztuka po 1989 roku

21.11.2017

Wystawa „Halowe kościoły z XIV wieku na Śląsku”

Źródło: Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze Źródło: Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

Wystawa „Halowe kościoły z XIV wieku na Śląsku” to nowa propozycja muzeum w Zielonej Górze. Ekspozycja pozwala poznać tajniki tego typu konstrukcji i może być wstępem do wyprawy szlakiem zabytkowych kościołów w tej części kraju.

Wystawę będzie można oglądać od środy - poinformowała jej kurator Alicja Błażyńska z Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

Dodała, że ekspozycja jest prezentacją efektów wieloletnich badań prof. Hanny Kozaczewskiej-Golasz obejmujących wszystkie kościoły halowe zachowane w historycznych granicach Śląska.

Wystawa zawiera dokumentację 18 świątyń tego typu. Najwięcej, bo 11, to obiekty pochodzące z terenu woj. dolnośląskiego. Cztery kościoły są z woj. opolskiego, jeden – ze śląskiego, a dwa znajdują się na Ziemi Lubuskiej - kościół parafialny pw. NMP i św. Jana Ewangelisty z Kożuchowa oraz gotycka kolegiata pw. NMP z Gubina.

Profesjonalnie przygotowane plansze zawierają fotografie gotyckich świątyń, zarówno ich wnętrz, jak i brył. Zdjęcia ukazują także detale charakterystyczne dla tego typu stylu architektonicznego. Podobnie jest w przypadku zmieszczonych na planszach szkiców i rysunków. Do tego autorka przygotowała szczegółowe opisy charakterystycznych cech konstrukcji poszczególnych kościołów.

Typ świątyni o układzie halowym pojawił się na Śląsku w początkach XIII stulecia, ale szczególną popularność zyskał w wieku XIV. Działający na tym obszarze architekci, sięgając do wzorów z innych krajów, stworzyli własną odmianę gotyku.

Prof. Kozaczewska-Golasz jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Głównym nurtem jej prac badawczych jest średniowieczna architektura i urbanistyka Śląska, ale ma w swoim dorobku także opracowania dotyczące architektury starożytnej i nowożytnej.

Liczne wyjazdy studialne do różnych regionów Europy Zachodniej i Azji Mniejszej pozwoliły na pogłębienie wiedzy i zebranie bogatej dokumentacji fotograficznej, wykorzystywanej w pracach badawczych, a także w dydaktyce. Opublikowała blisko 30 artykułów, pięć książek, wykonała ponad 30 opracowań.

„Hanna Kozaczewska-Golasz łączy działalność naukową z dydaktyczną, prowadzi seminaria i wykłady z historii architektury starożytnej, historii architektury powszechnej średniowiecznej i nowożytnej” – dodała Błażyńska.

Wernisaż wystawy będzie połączony z wykładem autorki, a samą ekspozycję będzie można oglądać od 22 listopada do końca grudnia br. (PAP)

autor: Marcin Rynkiewicz

mmd/ agz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL